#popüler
1
konserlerinde büyük gösteriler yapmayı ihmal etmeyen alman hard rock grubu.
kiazma opticum'daki lezyonlar sonucunda görülen hastalık. genellikle kiazma opticum'a yakın olması nedeniyle hipofiz tümörlerinin büyüyüp baskı yapması nedeniyle ortaya çıkar. bu durumda, hem sağ hem de sol gözde, görüşün temporal ya da lateral ya da dış taraftaki yarım kısmında, görüntü yoktur.
temporal retina üzerine, nasal görüntü alanı düşerken; nasal retina üzerine ise temporal görüntü alanı düşer. temporal retina lifleri kiazma opticum'da çapraz yapmadan aynı taraftaki tractus opticus'ta ilerlerken, nasal retina lifleri ise kiazma opticum'da çapraz yaparak karşı tarafın tractus opticusuna geçer. ve kiazma opticum'daki lezyonlar, burada çapraz yapan nasal retina liflerini etkiler.
kiazma opticum'da oluşan bir hasar sonucunda, nasal retinaya düşen temporal sahanın görüntü bilgileri kaybolur.
kaynak: vikipedi
güneş ışığının fotovoltaik hücreler kullanarak doğrudan veya konsantre güneş enerjisi(yek-odaklı güneş enerjisi) kullanarak dolaylı veya ikisini birleşik olarak kullanarak elektrik enerjisine dönüşümü. konsantre güneş enerjisi sistemi; lensler, aynalar, güneş takip edici sistemler kullanarak geniş bir alana düşen güneş ışığının küçük bir ışık hüzmesi halinde birleştirilip, bundan buhar oluşturmak ve akabinde buharın türbini/türbinleri döndürmesi ile elektrik üretilmesidir. fotovoltaik hücreler, lise fiziğinde yahut kimyasında da öğrendiğimiz ışını elektrik akımına dönüştürerek elektrik üretme prensibi üzerine kuruludur.
ilk başlarda, güneş enerjisiyle çalışan hesap makineleri, şebekeye bağlı olmayan çatı üstü fotovoltaik sistemli evler gibi küçük-orta ölçekli uygulamalar üzerinde kullanıldı. daha sonraları bu sistemler ucuzlaştıkça yüzlerce megawattlık enerji istasyonları kuruldu ve yararlanılıyor.
güneş ışığından en çok fotovoltaik hücreler aracılığıyla yararlanıyoruz. 27 kasım 2019'da dünyanın en büyük fotovoltaik enerji istasyonu hindistan'daki pavagada solar park'tır.
kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power
klasik fizikle çözülen bir problemdir. öncelikle uyduyu dünyaya çeken evrensel kütleçekim yasasıına göre gezegenin uyduya uyguladığı kuvvet: f = g * m1 * m2 / r^2. burada g = evrensel çekim sabitidir. m1 için gezegenin, m2 için uydunun kütlesi diyelim. r^2 ise uydu ile gezegenin merkezi arasındaki uzaklığın karesidir.
uydunun üzerine düşen kuvveti bir de merkezcil kuvvet cinsinden yazabiliriz. çünkü uydumuz sürekli yön değiştiriyor yani hızı sabit kalsa bile yön değiştirdiği için ivmelenmiş olduğunu ve dolayısıyla üzerinde bir kuvvet olduğunu anlıyoruz. merkezcil kuvvet formülü ise: f = m2 * v^2 / r. burada m2 uydunun kütlesi, v^2 uydunun çizgisel hızının karesi ve r ise uydu ve gezegenin merkezi arasındaki uzaklıktır.
şimdi bizim bulmak istediğimiz v idi. yani uydunun hızını bulmak istiyorduk. bu yüzden v değişkenini yalnız bırakacağız.
1: m2 * v^2 / r = g * m1 * m2 / r^2 (m2: uydunun kütlesi idi ve iki tarafta olduğu için sadeleşti)
2: v^2 / r = g * m1 / r^2 (sol taraftaki formüldeki r bölü durumunda ve her tarafı r ile çarpacağız)
3: r * v^2 / r = r * g * m1 / r^2 (r^2 = (r * r) olduğundan r'lerin biri sadeleşecek)
4: v^2 = g * m1 / r
5: v = (g * m1 / r)^1/2
sonunda v değişkenini yalnız bıraktık. şimdi istediğimiz uydumuz ve gezegenin merkezi arasındaki mesafeyi, r değişkeni yerine yazmamız gerekiyor. g, evrensel çekim sabitiydi. m1 ise gezegenin kütlesi idi. burada m1 birimi kg, r birimi ise m olması gerekiyor.
eğer haberleşme uydusu yollayacaksak uydunun ve gezegenin açısal hızı eşit olmalıdır. açısal hız: ω=v/rdir. yani: v=r*ω. burada ω gezegenin açısal hızıdır. yani şimdi r değerini bulabiliriz:
6: (r*ω)^2 = g * m1 / r
7: r^2 * ω^2 = g * m1 / r
8: r^3 = g * m1 / ω^2
bulduğumuz r değeri gezegenin merkezinden uyduya kadar olan uzaklığı verir ve metre cinsindendir.
kaynak:
https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_law_of_universal_gravitation
https://fizikdersi.gen.tr/merkezcil-kuvvet-merkezkac-kuvveti-nedir/
içermek, dahil etmek, içinde bulundurmak, onu kapsamak.
örnek: vücudumuz trilyonlarca hücre ihtiva eden karmaşık bir organizmadır.
18 ekim 1912 yılında italya ile osmanlı arasında lozan kentinde imzalanan bir antlaşmadır. trablusgarp savaşı sürerken balkan savaşı çıkınca kara bağlantımız olmayan trablusgarp'ın özerk olmasını ve on iki adaların geçici olarak italyanlara verilmesini kabul eden antlaşmadır. ancak italyanlar 12 adaları osmanlı'ya bir daha vermedi. ww2'de adalar yunanistan'a geçti.
(bkz:ikinci dünya savaşı)

nocturnal animals

sanki üstünüze öküz oturmuş gibi hissettiren film. çok kırıcı bir finali de görüyoruz. sürükleyici ve arka plandaki müzikler hikayenin etkisini kat be kat arttırıyor. her şey edward'dan 19 yıl önce ayrılmış susan'ın, edward'ın yazdığı kitabın taslağını susan'a göndermesi ve kitabı susan'a ithaf etmesi ile başlıyor. . edward'ın yazdığı hikaye derinden etkiliyor insanı. hikaye bazı yerlerde sert geliyor gerçekten.
--- spoiler ---
bu hikayenin hissetirdiği duygular ile iki ana karakterin yaşadıkları çok güzel bir şekilde uyum gösteriyor. daha doğrusu göstermiş.
--- spoiler ---
milimetrenin[mm] binde biri büyüklüğünü, metrenin ise milyonda birini ifade eden birimdir. mikron da denilmektedir. sembolü µm şeklinde gösterilir. klavyede alt tuşuna basılı tutarken 0181 yazarsanız µ sembolünü elde edersiniz.
1m = 1µm x 10^6
1µm = 1/1.000.000m
1m x 10^-6 = 1µm.
one flew over the cuckoo's nest filminde görülen beynin frontal lobunu yani ileriye dönük plan yaptığımız, empati yaptığımız, bilinçli düşünmeden sorumlu bölgenin beynin diğer bölgeleriyle yaptığı bağları kesme işlemi. eskiden ruh hastalarında uygulanmıştır. midnight in paris filminde durgun ve ne yapacağını bilmez halde bakınan baş karaktere lobotomi uygulanmış gibi görünüyorsun denmiştir.