k/popüler
1
alfa-1 adrenerjik etkileri:
- vazokonstrüksiyon
- periferal damar direnci
- mukozal ödem

alfa-2 adrenerjik etkileri:
- insülin salınımı
- norepinefrin salınımı

beta-1 adrenerjik etkileri:
- inotropik etki
- kronotropik etki

beta-2 adrenerjik etkileri:
- bronkodilatasyon
- vazodilatasyon
- glikojenoliz
- mediatör salınım