k/popüler
1
fransızcadan geçmiş olan bir kelime. herkesçe yapılan, yaygın, sıradan, bayağı, alışılmış anlamına gelir. sonundaki l harfi ince okunur.