k/popüler
1
kaynak: webmd
genel nüfusun %1'inde görülen sosyal ilişkilerden kaçınma, yetersiz hissetme, eleştirilmeye ve reddedilmeye aşırı duyarlılıkla karakterize bir hastalık. utangaçlık veya sosyal ilişkilerde garip olmak gibi belirtilerden daha fazlasını içerir. sosyal ortamlarda yanlış bir şey söylemekten, aptal gibi görüneceğini düşünmekten, kızarmaktan, kekelemekten korktuğu için konuşmamayı seçebilir. çevrediklerin, onu onayladığını ya da ona katılmadığını anlamak için çok zaman harcayabilir. çkb bozukluğu olan birey, sosyal ortamlarda rahatsız olduğunun farkındadır ve sıklıkla kendisinin yetersiz, ilgi çekmeyen ve kendisini diğerlerinden daha aşağı biri olarak düşünür. sosyal ortamlarda rahatsız olduklarını bilmelerine rağmen başkaları onların utangaçlığından bahsettiğinde, kendisinin istenmediği duygusuna kapılabilirler.
bu reddedilme veya eleştirilme korkusu yüzünden başka insanlarla iletişim kurmak zorlaşır. sosyal aktivitelere katılmak istemezler. sevileceğinden emin olmadığı birileriyle arkadaşlık kurmak konusunda fazla tereddütlü olabilirler. bir arkadaşlık kurulduğunda ise samimi bir ilişki kurmakta zorlanabilirler, hislerini ve düşüncelerini pek ifade etmezler.
çekingen kişilik bozukluğu; sosyal fobi, bağımsız kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu gibi hastalıklarla benzer semptomları taşıyan bir bozukluktur. kolayca birbirlerine karışabilirler. hastalığı netleştirmek için zaman ve doktor gereklidir.
edit: birkaç yazım hatası