k/popüler
1
iki anlamı var. birincisi sinirlenilen, istenilmeyen birisine veya bir nesneye karşı söylenilen drop-dead. anlamı, hemen yok ol, terk et burayı, defol, öl-git, yer yarılsa da içine girsen gibi anlamlara gelebilir.
-i hate you, just drop dead!
ikincisinde ise bir kişinin veya bir şeyin aşırı derecede etkileyici olduğunu belirtmek için kullanılır. kulu köpeği olacak kadar güzel olduğunu, öldürücü güzellikte olduğunu ifade eder.
-this car is absolutely drop dead gorgeous!
ikisi de yoğun duygu içeren ifadelerdir.