k/popüler
1
esr > 100 olan hastalıklar:
multiple myelom
miliyer tbc
enfektif endokardit
polimyaljiya romatika
lenfomalar
metastatik solid kanserler (meme, kolon...)