k/popüler
1
fern testi çoğunlukla, amniotik sıvının varlığını, erken membran rüptürünü ve doğumun başladığını doğrulamak için kullanılıyor. ovulasyonun ve doğurganlığın indirekt bir göstergesi olarak da kullanılabilir.
ovulasyondan önceki servikal mukus ve gebelikteki amniotik sıvının sodyum klorlu içeriği, mikroskopta eğrelti otuna benzer bir görünüm alır. eğrelti otunun ingilizcesi fern'dir.
yüksek östrojen seviyesi olduğunda -ovulasyondan önce- servikal mukus yine sodyum klor kristalleşmesiyle eğrelti otu benzeri desene sahip olur. ve progesteron baskın hormon haline geldiğinde -menstrual siklusun ikinci yarısında- bu desen kaybolmaya başlar. ve bu ovulasyonun olduğuna işarettir. fakat fern testi ovulasyonu doğrulamak için kullanılmıyor.
daha çok erken membran rüptürü olup olmadığını anlamak için kullanılıyor. membran rüptürü olduğunda amniyotik sıvı eğrelti otuna benzer görüntüsü var mı yok mu bakılıyor. amniyotik sıvının fern benzeri görünümü servikal mukusunkine göre daha ince - hassas bir desendir.

kaynak: viki