k/popüler
1
çok da karşı olmamak lazım belki de
kimin gördüğüyle değişkenlik gösterebilir edit devam