k/popüler
1
güneş ışığının fotovoltaik hücreler kullanarak doğrudan veya konsantre güneş enerjisi(yek-odaklı güneş enerjisi) kullanarak dolaylı veya ikisini birleşik olarak kullanarak elektrik enerjisine dönüşümü. konsantre güneş enerjisi sistemi; lensler, aynalar, güneş takip edici sistemler kullanarak geniş bir alana düşen güneş ışığının küçük bir ışık hüzmesi halinde birleştirilip, bundan buhar oluşturmak ve akabinde buharın türbini/türbinleri döndürmesi ile elektrik üretilmesidir. fotovoltaik hücreler, lise fiziğinde yahut kimyasında da öğrendiğimiz ışını elektrik akımına dönüştürerek elektrik üretme prensibi üzerine kuruludur.
ilk başlarda, güneş enerjisiyle çalışan hesap makineleri, şebekeye bağlı olmayan çatı üstü fotovoltaik sistemli evler gibi küçük-orta ölçekli uygulamalar üzerinde kullanıldı. daha sonraları bu sistemler ucuzlaştıkça yüzlerce megawattlık enerji istasyonları kuruldu ve yararlanılıyor.
güneş ışığından en çok fotovoltaik hücreler aracılığıyla yararlanıyoruz. 27 kasım 2019'da dünyanın en büyük fotovoltaik enerji istasyonu hindistan'daki pavagada solar park'tır.
kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power