k/popüler
1
ismi hemikolinyum ya da hemikolinium idir. aslında hemikolinium-3'tür. hc-3 olarak kısaltılır. hemikolinium, sinaptik aralıktaki serbest kolin'i nörona taşıyan yüksek afiniteli kolin taşıyıcı (cht)'sını yarışma yoluyla inhibe eder. sinaptik aralığa salıverilen asetilkolin'in, asetilkolinesteraz ile parçalanmasıyla asetat ve serbest kolin açığa çıkar. daha sonra bu serbest kolin, yüksek afiniteli kolin taşıyıcısı -bir kaynakta kolin transportörü olarak da geçiyor- ile nörona re-uptake edilir, geri alınır. bu geri alan enzimi, hemikolinium-3 engeller.
kaynak: acıbadem üni sağlık bilimleri dergisi