k/popüler
1
içermek, dahil etmek, içinde bulundurmak, onu kapsamak.
örnek: vücudumuz trilyonlarca hücre ihtiva eden karmaşık bir organizmadır.