k/popüler
1
inguinal kanal, inguinal ligament'e paralel seyreder. erkekte içinde spermatik kord geçerken, kadında round ligament (lig. teres uteri) geçer. buna ek olarak her iki cinsiyette de n. genitofemoralis'in genital dalı ve n. ilioinguinalis geçer.
inguinal kanalın;
tavanını, internal oblik ve transversus abdominis kaslarının bir arkus oluşturan lifleri yapar.
tabanını, inguinal ligament'in 1/3 medial kısmı oluşturur. inguinal kanal, eksternal oblik kas aponevrozunun kalınlaşmış alt kenarıdır.
ön duvarını, eksternal oblik kasın aponevrozu oluşturur.
arka duvarını, fascia transversalis oluşturur.