k/popüler
1
içinde bulundukları lipit tabakayı boydan boya kesebilirler ya da içten veya dıştan bir kısımları gömülü olabilir. boydan boya kesenler, gömülü olanlar 'transmembrane protein' olarak adlandırılır. transmembranelar (bkz:amfipatik) özelliktedirler. böylece su seven hidrofilik kısımları sulu ortamla, yağ seven hidrofibik uçlar ise lipid tabakanın apolar kısmıyla ilişkilidir.