k/popüler
1
etkeni measles virüstür. solunum yoluyla bulaşır. döküntü öncesi 4 gün, döküntü sonrası 4 gün boyunca bulaştırıcılık aktiftir. döküntü ateşin 40 - 40.5°c ulaşmasıyla belirir. yüzden gövdeye yayılımlı döküntü yapar. döküntüler birleşme eğiliminde olup,
yüksek ateş, enantem (mukoza döküntüsü), öksürük, konjonktivit, belirgin ekzantem kliniğine sebep olur.
kızamıkta koplik lekesi vardır.
en önemli komplikasyonu akut otitis media'dır. pnömoni, kornea ülserasyonu, perikardit, miyokardit, hepatit komplikasyonlarına yol açabilir.
özgün bir antiviral tedavisi yok.