k/popüler
1
ense sertliği, kernig işareti ve brudzinski işaretinin pozitif olmasıdır. menenjit kliniğinde meninks irritasyon bulgularını görebiliriz.