k/popüler
1
akraba kayırma anlamına gelir. ingilizcedeki nephew/yeğen kelimesi ile ilişkisi de vardır. torpil, yeğencilik, dayıcılık
(bkz:siyaset)