k/popüler
1
globüler yapıda olurlar. genellikler hücre zarının iç ve dış yüzeylerinde bulunurlar.
bu proteinler lipid tabakanın içine girmezler, (bkz:integral proteinler)in hidrofilik kısmına kovalent bağdan daha zayıf bir bağla bağlanır. bu sayede (bkz:ekstrakte) edilmeleri integrallere göre daha kolay olur.