k/popüler
1
havada yüksek oranda bulunması durumunda insan ve canlı sağlığı için tehlikeli olabilecek, çapı 2.5 mikrometre [µm] ve daha küçük maddelerdir. bu ince partiküllü maddeler; taşıtlardan, yakıt yakılmasından, fabrikalardan, orman yangınlarından, kömür - doğal maddelerin yanmasından, atmosferdeki gazların reaksiyonlarından, enerji santrallerinden ortaya çıkabilir. metal olabilir. rüzgarla çok rahat bir şekilde taşınabiliyor bu maddeler. bunların havadaki yoğunluğuna pm2.5 denir. hava kirliliği ölçümü için bakılan değerlerden birisidir.