k/pop��ler
1
spirinolakton (aldosteron agonist grubu)
eplerenon
amilorid
triamteren

seat kısaltması kullanılıyor