k/popüler
1
programlama ile uğraşan kişilerin çoğundaki asosyallik durumu. bu yaşayacılarda genelde özgüven problemi sebebiyle insanlarla ilişki kuramama, kendilerini ifade edememe, kendilerini gerçekleştirememe sonucunda; dijital dünyanın içine girerek orada yazdıkları kodlarla, yaptıkları programlarla ve belki de bu yazılımların başarılı olma ihtimalleri ile gerçek hayatta ulaşamadıkları tatmin ve kendini gösterme ihtiyaçlarını, dijital dünyada gidermeye çalışmalarından ileri gelir. ve ne kadar bu ihtiyaçları karşılamak için kodlamaya bel bağlanırsa, o kadar daha asosyal olacaklardır. tabii bir yazılımın başarılı olmasını, çok kişi tarafından kullanılma kıstasına göre değerlendirirsek, bu başarının sadece kodlama ile elde edilmesi çok zor. yazılımın çok kullanıcısının olması onun iyi pazarlanmasına da bağlıdır. ve pazarlama da, yaşayıcımızı sosyalleşmeye itebilir.