k/popüler
1
garip bir kelime doğrusu. anlamı karşılıklı, çift taraflı anlamına geliyor.
resiprokal translokasyon ise iki kromozomun parçalarının yer değiştirmesi anlamına geliyor.