k/popüler
1
osmanlı imparatorluğunda, tımar sisteminin uygulanmadığı bazı bölgelerdeki sistemdir. mısır, bağdat, habeşistan, basra ve elhasa, salyane eyaletidir. bu eyaletlere yeniçeri garnizonu, kadı, vali ve defterdar atanır. vali, gelirleri askerlere tımar olarak dağıtmaz, askeri ve idari giderleri karşıladıktan sonra başkente her yıl salyane denen sabit bir miktar vergi gönderirdi.