k/popüler
1
marx'a göre soyut emek işçinin kendi özel amacından ziyade asıl amacın ücret almak olduğu işi kasteder. örnek olarak; kişinin, eksik olduğu için evine tül dikmesi soyut emek değilken, para kazanma yolu olduğu için tül dikmesi soyut emektir.