k/popüler
1
birçok kemikli balığın suyun kaldırma kuvvetini, batmazlığını kontrol etmek ve bulunduğu derinliği enerji harcamadan korumaya yarayan içi gaz dolu organıdır. normalde iki gaz dolu kese halindedir buna rağmen birkaç ilkel türde tek bir kese bulunur. ayrıca, bu hava kesesinin, canlının sırt bölgesinde yerleşiminde kütle merkezi, hacim merkezinin aşağısındadır ve bu sayede dengeyi sağlar. ek olarak rezonans çemberi olarak işlev görür ve ses üretmek veya almak için kullanılır. evrimsel olarak daha gelişmiş canlılardaki akciğerin homoloğudur. türlerin kökeni kitabında charles darwin, bu organın hava soluyan omurgalılardaki akciğerin ilkel bir versiyonu olduğunu düşünmüştür.
kıkırdaklı balıklar'da bulunmaz. kıkırdaklı balıklar, diğer balıklardan 420 milyon yıl önce ayrılmış olduğundan ötürü bu organın ayrılmadan sonra evrimleştiğini gösterir.
kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/swim_bladder#evolution