k/popüler
1
akciğer toplardamarlarının sağ atriyuma açılmasından kaynaklanan bir hastalıktır.
normalde sağ atriyuma vena kavalar açılır, daha sonra buradaki kan sağ ventriküle fırlatılır. sağ ventrikül ise kanı, oksijenlenmesi için akciğerlere yönlendirir. akciğerlerden dönen kan ise sol atriuma boşalır. fakat tapvd hastalığında sol atriuma değil sağ atriuma dönüş olur. bu durumda sol atrium ve ventriküle kan gelmez. tapvd hastasının hayatta kalabilmesi için sağ taraftaki kanın bir şekilde sola geçmesi gerekir. çünkü kanı, vücuda gönderen kalbin sol tarafıdır.
bu geçiş genelde atrial septal defekt yoluyla olur. sanırım ductus arteriosus ile de oluyor.