k/popüler
1
kanser tedavisi sırasında, çok sayıda ve büyük tümör hücrelerinin öldürülürken, bu hücrelerin içeriğinin kana geçmesi sonucunda meydana gelen bir grup metabolik anormalliklere denir. kemoterapi haricinde kanserde hücrelerin sürekli ölüp yerlerine gençlerinin gelmesi ve tümörlerin proliferasyon(hızlı bir şekilde gerçekleşen hücre döngüsü ve çoğalma) oranının artması da sebep olabilir. genellikle lenfoma ve lösemi tedavisinden sonra gözlenir. onkoloji ve hematolojide, potansiyel ölümcül bir komplikasyondur ve risk altındakilerin kemoterapi öncesinde, sırasında ve sonrasında yakından izlenmesi gerekir.
tümör lizis sendromu hiperkalemi(yüksen kan potasyumu), hiperfosfatemi(yüksek kan fosforu), hipokalsemi(düşük kan kalsiyumu), hiperürisemi(kanda yüksek ürik asit olması) ve normalden yüksek seviyede kanda üre nitrojen bulunması ile karakterizedir. bu metabolik bozukluklar sonucunda kusma ve bulantı gözlenebilir, fakat daha ciddi olarak; akut ürik asit nefropatisi, akut böbrek yetmezliği, nöbetler, kardiyal bozukluklar ve ölüm yaşanabilir.
tedavisi var fakat o kısmı pek anlamadığım için yazmayacağım.
kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/tumor_lysis_syndrome#:~:text=tumor%20lysis%20syndrome%20is%20a,their%20contents%20into%20the%20bloodstream.